CENTRUM DORADCZO-SZKOLENIOWE

KRAJOWA BAZA 2013-01-01

SPORZĄDZAMY RAPORTY DO KRAJOWEJ BAZY (ZARZĄDZANIE EMISJAMI)

Wykonujemy raporty do Krajowej bazy zgodnie z art. 7 ust. 1. ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2009 Nr 130, poz. 1070.).


Wymieniony raport będzie zawierał :


  1)   wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska;

  2)   wielkości produkcji oraz charakterystykę surowców i paliw towarzyszących emisjom;

  3)   środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji;

  4)   wielkości emisji zredukowanej i emisji unikniętej w wyniku przedsięwzięć realizowanych przez podmioty korzystające ze środowiska oraz terminach osiągnięcia tych redukcji;

  5)   planowane terminy uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza z tych przedsięwzięć;


Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji nakłada na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego kolejnego roku, raportu dotyczącego poprzedniego roku kalendarzowego, zawierającego szczegółowe informacje o wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej działalności, na skutek której występuje emisja. Przygotujemy  dla Państwa pełny raport do Krajowej bazy, udzielimy wszelkich informacji z zakresu wprowadzanych danych.


PAMIĘTAJ!!!

RAPORT NALEŻY SPORZĄDZIĆ DO KOŃCA LUTEGO 2013r.

« PowrótWIĘCEJ INFORMACJI pobierz formularz zgłoszenia